# تاسیس_دفترخانه

اعتبار گواهی رونوشت اسناد ثبتی در دادگاه ها و نمایندگی های ایران در خارج از کشور

اعتبار گواهی  رونوشت اسناد ثبتی   در دادگاه ها و نمایندگی های ایران در خارج از کشور    ماده 74 تانون ثبت فقط ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 13 بازدید