مدارک مورد نیاز تعهدات دانشجو یی

مدارک مورد نیاز تعهد ات دانشجویی ( صندوق رفاه و غیره )

 

1-    شناسنامه و کارت ملی متعهد ( دانشجو)

2-    شناسنامه و کارت ملی ضامن

3-    شماره حساب بانکی ضامن

4-    حکم کارگزینی ضامن

/ 0 نظر / 8 بازدید