پاسخ به سوالات حقوقی

جهت پاسخ به سوالات حقوقی خود در خصوص اسناد رسمی سوالات خود را در

 قسمت نظرات آخرین مطلب درج نمایید و پس از مدت ٢۴ ساعت جهت ملاحظه

پاسخ خود به این صفحه مراجعه نمایید.

آقا جواد عزیز

 

با سلام                                                                                                                شما با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و ارائه اسناد مالکیت خود می توانید راجع به ثلث اموال خود در زمان حیات سند وصیت رسمی تنظیم نمایید وصیت مازاد برثلث اموال موکول به تنفیذ وقبول ورثه است .

 

/ 0 نظر / 8 بازدید